Tunnel Safety System

En sikker løsning.

Les mer

Hva satte ideen igang?

En forferdelig ulykke i Mont Blanc tunnelen i 1999, med over 40 omkomne, satte tankene i sving hos Lars. Hva er det mulig å gjøre for å forhindre skadeomfanget ved en tunnelbrann, både med tanke på mennesker og infrastruktur? Over tid tok ideen til Lars form. Ideen til Lars gikk kort fortalt ut på lage en oppblåsbar og flyttbar vegg som tåler stor varme- og trykkbelastning.

Veien frem til i dag.

Hva?

Hva?

Vi skal lage oppblåsbare og flyttbare vegger til bruk i tunneler, gruver, datahaller, osv. Sentrale funksjonsområder er hurtigåpnende port-/slusefunksjon, dør og mulighet for gjennomføring av infrastruktur.

For hvem?

Kunden er entreprenører som bygger og rehabiliterer veitunneler, jernbanetunneler, gruver, datahaller og andre undergrunnsinstallasjoner.

Hvordan?

Kundens behov skal dekkes gjennom å etablere en oppblåsbar vegg som fyller hele tunnelen og danner en vegg. Denne veggen vil bidra til mulighet å beskytte tunnel mot trekk og frost, mulighet å lage arbeidsseksjoner i tunnelen (eksempelvis kan arbeid som avgjør mye støv og gasser foregå like på siden av montering og annet “finarbeid”). Den kan også forhindre brann- og røykspredning, og beskytte infrastruktur ved eventuell brann.

Hva er nytt?

Ved behov for en port/vegg i tunnel i dag bygges denne manuelt med tre. Dette er en tidkrevende prosess og det er vanskelig å flytte veggen. I praksis fungerer dette ikke og løsningen blir sjelden brukt.

Vår løsning vil være helt ny. Det finnes ikke oppblåsbare og flyttbare løsninger i markedet i dag. Det stilles høye krav til en slik løsning med tanke på håndtering av stor trafikk i forbindelse med anleggsarbeidet.

Hva sier markedet?

Løsningen er aktuell for markedet fordi den er et HMS tiltak som styrker sikkerheten for personer som arbeider i tunnel, det er gode sikkerhetstiltak og en god track reckord er viktig i anbudsprosesser. Løsningen gir mulighet for å lage soner hvor aktiviteter med mye støv kan foregå tett på andre arbeidsprosesser, noe som igjen vil kunne øke arbeidshastigheten/effektiviteten.

Hvem er vi?

Om gründer

Lars Hov er i overkant av 50 år. Han har tidligere arbeidet innen anleggsbransjen blant annet med veibygging, sprenging, havneutbygginger, osv. Han har god kjennskap til utfordringer knyttet til driving av tunnel.

Hvem bidrar?

Tunnel Safety Systems er medlem i klyngen Norwegian Tunnel Safety Cluster (www.viacluster.no) Tunnelklyngen har over 100 deltakende bedrifter som arbeider inn mot tunnelsikkerhet og overtar snart en 70 meter lang tunnel i Sandnes for å vise frem teknologi/løsninger fra klyngen. Klyngen har et betydelig nettverk inn mot entreprenører, veimyndigheter og mulige underleverandører.

Kom i kontakt

Send en melding eller ta en telefon.

Kyrre Bilben

Lars Hov