Tunnel Safety System

En sikker løsning.

Les mer

Løsninger for effektivt tunnelarbeid

Etter flere år med innovasjonsarbeid, har vi skapt et system som gjør det enkelt å skape rene arbeidssoner i tunneller. Systemet består av to til flere oppblåsbare tunnelvegger som enkelt blåses opp og skaper et kontrollert arbeidsklima. Veggene kobles til tunnelens luftesystem og kan dirigere skadelig gass og sprengningsstøv vekk fra de som jobber.

Dette skaper en mer behagelig måte å jobbe på. Veggene er enkle å sette opp, ta ned og flytte. Og ved å ta kontroll på inneklimaet i tunnelen, blir luftkvaliteten og innetemperaturen bedre.

Det gjør tunnelarbeidet rent, effektivt og trygt.

Hvem er vi?

Om gründer

Lars Hov er i overkant av 50 år. Han har tidligere arbeidet innen anleggsbransjen blant annet med veibygging, sprenging, havneutbygginger, osv. Han har god kjennskap til utfordringer knyttet til driving av tunnel.

Tunnel Safety Systems er medlem i klyngen Norwegian Tunnel Safety Cluster (www.viacluster.no) Tunnelklyngen har over 100 deltakende bedrifter som arbeider inn mot tunnelsikkerhet og overtar snart en 70 meter lang tunnel i Sandnes for å vise frem teknologi/løsninger fra klyngen. Klyngen har et betydelig nettverk inn mot entreprenører, veimyndigheter og mulige underleverandører.

Kom i kontakt

Send en melding eller ta en telefon.

Kyrre Bilben

Lars Hov

lars@tunnelsafetysystem.no